28.04.2012 – ROMA – “Trio Tchaikovsky, pathos e stile”

28.04.2012 – ROMA – “Trio Tchaikovsky, pathos e stile”