17.10.2012 – NAPOLI – “Entusiasmo per Isserlis”

17.10.2012 – NAPOLI – “Entusiasmo per Isserlis”