14.01.2013 – Parma – “Applauditissimo Krylov”

14.01.2013 – Parma – “Applauditissimo Krylov”