06.02.2004 – MANTOVA – Kyoko Takezawa e il monumento a Beethoven

06.02.2004 – MANTOVA – Kyoko Takezawa e il monumento a Beethoven